NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Kinderarbeid

Voorstelling

In beginsel geldt er een algemeen verbod om kinderen (minderjarigen beneden 15 jaar of die nog onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht) arbeid te doen of laten verrichten. Dit betekent dat elke lichamelijke of geestelijke inspanning in het kader van het maatschappelijk productieproces verboden is.

Er zijn evenwel uitzonderingen op deze algemene verbodsbepaling, met name voor:

  • Werkzaamheden die binnen het kader van de opvoeding of vorming vallen;
  • Uitzonderlijk voor werkzaamheden waarvoor een individuele afwijking werd verkregen.

Meer informatie op deze site

Bij kinderarbeid onder het thema Arbeidsreglementering vindt u meer informatie en de regelgevende tekst.

Bijkomende inlichtingen 

Bij de Cel Kinderarbeid van het Toezicht op de Sociale Wetten (e-mail: tsw.kinderarbeid@werk.belgie.be ).

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens