NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

PWA-werknemer


/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpgOpgelet!  Deze pagina bevat informatie over een bevoegdheid die op 1 juli 2014 geheel of gedeeltelijk is overgedragen naar de gefedereerde entiteiten.   

 U vindt hierover meer informatie op de pagina De zesde staatshervorming: overdracht van bepaalde federale bevoegdheden inzake arbeidsmarktbeleid naar de gemeenschappen en gewesten. 

Voorstelling

Het werk verricht voor plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) voldoet aan de vraag naar een aantal activiteiten die niet in de normale arbeidscircuits worden uitgevoerd en die niet met deze laatste concurreren. Anderzijds dienen de PWA's ook te voldoen aan de vraag naar werk vanwege de langdurig werklozen, personen die recht hebben op een leefloon of die een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie genieten en sommige rechthebbenden op financiële maatschappelijke hulp, categorieën die moeilijk een plaats op de arbeidsmarkt vinden.

De PWA-werknemer kan activiteiten uitoefenen op verzoek van particuliere gebruikers, vzw's, lokale overheden, niet-commerciële verenigingen, onderwijsinstellingen en land- of tuinbouwbedrijven. De activiteiten moeten worden uitgeoefend op het Belgische grondgebied. Vanaf 1 maart 2004 zijn er geen nieuwe intreders meer mogelijk voor thuishulp van huishoudelijke aard. De PWA-werknemer mag maximum 45 uren per maand werken. De PWA-werknemers wordt door de gebruikers uitbetaald in cheques. De kostprijs van de PWA-cheques voor de gebruiker varieert van 5,95 € tot 7,45 € en hangt af van PWA tot PWA en eventueel van het soort gepresteerde activiteit. De langdurig werkloze ontvangt een globaal maandinkomen gelijk aan het bedrag van zijn volledige werkloosheidsuitkering, vermeerderd met een belastingvrij bedrag van 4,10 € per gepresteerd uur. Dit geeft een meerinkomen van 184,50 € per maand indien hij 45 uur presteert. De gerechtigden op het leefloon en zij die een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie of financiële maatschappelijke hulp genieten, ontvangen hun uitkering aangevuld op soortgelijke manier. Indien de PWA-werknemer verplaatsingsonkosten heeft, kan het PWA van de gebruiker een gedeeltelijke of gehele tegemoetkoming in die kosten eisen. Het PWA is de werkgever van de PWA-werknemers en bezorgt hen uiterlijk tegen hun eerste prestatie een PWA-arbeidsovereenkomst.

Sinds 1 oktober 2004 moet een PWA-werknemer ingeschreven zijn als werkzoekende en beschikbaar blijven op de arbeidsmarkt. Hierop zijn evenwel uitzonderingen voorzien.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie bij PWA onder het thema Werkgelegenheid.

Bijkomende inlichtingen

U vindt meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (module Tewerkstelling).
Bij het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap van uw gemeente.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens