NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Federale maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid

Voorstelling

Er zijn in België heel wat overheidsmaatregelen en loonkostenverlagende maatregelen om de tewerkstelling te bevorderen.  

In het kader van de zesde staatshervorming zijn een aantal belangrijke bevoegdheden overgedragen naar de gemeenschappen en gewesten. Deze overdracht vertaalt zich in een lange lijst met materies, waaronder de kinderbijslag, aspecten van de gezondheidszorg, de arbeidsmarkt, de justitiehuizen,…

Terwijl de gewesten al belangrijke bevoegdheden hadden op vlak van arbeidsbemiddeling en de gemeenschappen op vlak van opleidingen, zorgt de Zesde Staatshervorming voor een overdracht van belangrijke bevoegdheden op vlak van het arbeidsmarktbeleid. De regelgeving over het individuele en collectieve arbeidsrecht, met inbegrip van welzijn op het werk, en de regelgeving over de sociale zekerheid blijven echter federaal. Dit geldt ook voor het sociaal overleg en het loonbeleid. 

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie bij werkgelegendheidsmaatregelen onder het thema Werkgelegenheid.

Bijkomende inlichtingen

• Bij uw sociaal secretariaat
• Bij de gewestelijke kantoren van de RSZ
• Informatie aangaande gewestelijke maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid vindt u op de websites van het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en de Duitstalige Gemeenschap

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens