NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Au pair

Voorstelling

Om in België als au pair te mogen verblijven moeten buitenlandse jongeren over een geldige arbeidskaart beschikken. Die voorwaarde geldt niet voor onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de landen van de Europese Unie en Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein) en Zwitserland.

De Belgische gastgezinnen moeten een arbeidsvergunning en een arbeidskaart B aanvragen als ze een au pair-jongere in hun gezin willen opnemen. Op basis van die arbeidsvergunning kan de jongere een visum aanvragen.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie over werken als au pair in België onder het thema Werkgelegenheid.

 

Bijkomende inlichtingen

 • Over de toegang, het verblijf en de vestiging van vreemdelingen in België:
  -bij uw gemeente;
  -bij de FOD Binnenlandse Zaken
  Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken
  Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel
  Tel.: 02 206 13 00, fax: 02 206 14 55
  Internet: http://www.ibz.fgov.be en http://www.dofi.fgov.be 
 • Over de toetredingsvoorwaarden en visumverplichtingen voor vreemdelingen:
  -bij uw gemeente;
  -Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  Dienst Vestiging en sociale zaken
  Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel
  Tel.: 02 501 81 11, fax: 02 501 38 38
  Internet: http://www.diplomatie.be en http://www.eurovisa.info 
 • Over de arbeidsvergunning en de arbeidskaart B:
  Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
  Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale economie
  Cel Migratie
  Koning Albert II laan 35, bus 21, 1030 Brussel
  Tel.: 02 553 43 92, fax 02 553 44 22
  Internet: http://www.vlaanderen.be/werk 

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaarden economie
Vooruitgangstraat 80, 1035 Brussel
Tel.: 02 204 13 99, fax 02 204 15 28
Internet: http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/nl/ 

Ministerie van het Waalse Gewest
Division de l'emploi et de l'immigration
Place de la Wallonie 1, 5100 Namur
Tel.: 081 33 31 11, fax 081 33 43 22
Internet: http://emploi.wallonie.be 

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Abteilung Beschäftigung, Gesundheit und Soziales
Gospertstraße 1, 4700 Eupen
Tel.: 087 59 64 86, fax: 087 55 64 73
Internet: http://www.dglive.be 

 • Over au pair in het buitenland:
  JINT vzw
  Grétrystraat 26, 1000 Brussel
  Tel.: 02 209 07 20, fax: 02 209 07 49
  Internet: http://www.jint.be 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens