NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Leerlingwezen voor werknemersberoepen

 

/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpgOpgelet!  De informatie op deze pagina gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten. 

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

 

Voorstelling

Dit leerlingstelsel (ook wel industrieel leerlingwezen genoemd) is een opleidingssysteem dat wordt georganiseerd door de paritaire leercomités (opgericht binnen de paritaire comités) met als doelgroep de jongeren tussen 15/16 en 18 jaar, onderworpen aan de deeltijdse leerplicht, die een beroep willen aanleren dat wordt uitgeoefend door loontrekkende arbeidskrachten. De leerling krijgt enerzijds een praktische opleiding in een onderneming onder begeleiding van ervaren werknemers en volgt anderzijds aanvullende theoretische lessen binnen het systeem van het alternerend leren.

Elk paritair leercomité stelt een leerreglement op en eveneens een sectorieel opleidingsmodel per beroep.
De leerling wordt door de werkgever aangeworven met een leercontract van bepaalde duur en beschikt over een statuut gelijkgesteld met dat van een gewone werknemer. De leerling ontvangt maandelijks een leervergoeding.

De jongere verwerft via dit systeem een praktische ervaring binnen het gekozen beroep, theoretische beroepskennis en algemene kennis op sociaal en economisch vlak.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie onder het thema Werkgelegenheid>Werkgelegenheidsmaatregelen>Jongeren bij Werknemersleerlingstelsel (industrieel leerlingwezen).

Bijkomende inlichtingen

Bij de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt, afdeling van het werkgelegenheidsbeleid.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites