NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Collectieve arbeidsbetrekkingen

Voorstelling

Het sociaal overleg of de collectieve arbeidsbetrekkingen tussen werkgevers en werknemersorganisaties is in België sterk ontwikkeld. Het Belgisch model steunt op het begrip representatieve organisatie en is gestructureerd op verschillende niveaus.

Aan de top van de pyramide situeert zich de Nationale Arbeidsraad, dat een paritair orgaan is met interprofessionele bevoegdheid. De Nationale Arbeidsraad oefent een belangrijke adviesfunctie uit van de sociale partners naar de overheid toe. De Raad sluit ook collectieve arbeidsovereenkomsten die van kracht zijn op alle werkgevers en werknemers in ons land.

Op het niveau van de bedrijfstakken vormen de paritaire comités en subcomités het zwaartepunt van het sociaal overleg. De collectieve arbeidsovereenkomsten die hier worden gesloten bestrijken een brede waaier van onderwerpen die tot het domein van de arbeidsverhoudingen behoren.

Op het vlak van de onderneming tenslotte, vervullen de ondernemingsraad en de syndicale afvaardiging een rol De uitbouw en de aanpassing van het stelsel van de paritaire comités en subcomités is het resultaat van een samenwerking tussen de sociale partners en de overheid. Deze politiek steunt op het principe, vastgelegd in het Verdrag nr. 154 betreffende de bevordering van het collectief overleg, aangenomen te Genève op 19 juni 1981 door de Internationale Arbeidsconferentie, dat sociaal overleg in alle sectoren en voor alle maatschappelijke activiteiten mogelijk moet gemaakt worden.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie over de Europese sociale dialoog, het sociaal overleg op interprofessioneel niveau, op het niveau van de paritaire comités en op het niveau van de ondernemingen in het thema Sociaal overleg. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens