NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Controle op de elektronische communicatiegegevens

Voorstelling

De nieuwe communicatietechnologieën hebben de toegang tot informatie gewijzigd, maar vooral ook de uitwisseling en de communicatie ervan. In die optiek is het internet op de arbeidsplaats een doeltreffend hulpmiddel. Een soepele toegang tot het internet doet echter ook problemen rijzen. Hier stelt zich immers het conflict tussen het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het recht van de werkgever om de elektronische communicatiegegevens te controleren. Er moet worden vermeden dat het ene zich uitbreidt ten koste van het andere.

Via de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 81 van 26 april 2002 heeft de wetgever een regelgeving vastgelegd voor het vraagstuk van het toezicht op de elektronische communicatiegegevens op de arbeidsplaats. De CAO heeft betrekking op de interne en externe communicatiegegevens.
Deze CAO regelt echter enkel de inzameling van elektronische communicatiegegevens vanuit het oogmerk deze te controleren. De CAO handelt niet over de voorwaarden inzake toegang en gebruik door de werknemer. Deze die vallen onder de bevoegdheid van de werkgever.

Meer informatie op deze site

Meer informatie en de regelgevende teksten over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vindt u onder het thema Arbeidsreglementering.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens