NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Seniorvakantie

Voorstelling

Wanneer een oudere werknemer het werk hervat, is het mogelijk dat hij of zij geen recht heeft op de vier weken vakantie die normaal aan werknemers worden toegekend. Ter herinnering: het recht op jaarlijkse vakantie wordt berekend op de duur van de tewerkstelling in het vorige kalenderjaar. Heeft een werknemer 12 maanden gewerkt, dan heeft hij recht op 4 weken vakantie, was hij slechts 6 maanden tewerkgesteld dan heeft hij slechts recht op 2 weken vakantie enzovoort.

Die berekening kan een struikelblok zijn voor een oudere werknemer die opnieuw toetreedt tot het arbeidsproces. Daarom is in het Generatiepact bepaald om Seniorvakantie toe te kennen aan de 50-plussers die het werk hervatten en die geen recht hebben op vier volledige weken vakantie.
Dankzij het stelsel van de seniorvakantie heeft een oudere werknemer recht op een bijkomend aantal vakantiedagen bovenop het aantal door de werkgever toegekende vakantiedagen tot maximum vier weken in totaal.

Voor elke dag seniorvakantie ontvangt de werknemer een uitkering gelijk aan 65% van zijn begrensd loon. De uitkeringen vallen ten laste van de werkloosheidsverzekering.

Meer informatie op deze site

Meer informatie in verband met de seniorvakantie vindt u onder het thema Verloven

Bijkomende inlichtingen

Over de relatie werkgever-werknemer:

Over het vakantiegeld:

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens