NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Jeugdvakantie

Voorstelling

Een jongere die afstudeert, jonger is dan 25 jaar en ten minste één maand werkt als loontrekkende gedurende het jaar waarin hij zijn studies heeft beëindigd, kan het daarop volgende jaar jeugdvakantie nemen ter aanvulling van zijn onvolledig recht op vakantie.
Voor elke jeugdvakantiedag ontvangt hij een uitkering die 65% bedraagt van zijn begrensd loon. Deze uitkering is ten laste van de werkloosheidsverzekering.

Ter herinnering, het aantal weken betaalde vakantie is afhankelijk van de duur van de tewerkstelling in het vorige kalenderjaar. Wie een volledig jaar gewerkt heeft, heeft het volgende kalenderjaar recht op 4 weken betaalde vakantie, wie zes maanden gewerkt heeft, heeft recht op 2 weken enzovoort.

Dakzij het stelsel jeugdvakantie heeft de jonge werknemer recht op jeugdvakantie bovenop het aantal door de werkgever  toegekende betaalde vakantiedagen tot een maximum van vier weken in totaal.

Meer informatie op deze site

Meer info over de jeugdvakantie vindt u onder het thema Verloven.

Bijkomende inlichtingen

Over de relatie werkgever-werknemer:

Over het vakantiegeld:

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens