NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het werk

Voorstelling

Nu het aantal toezichtcamera's verder toeneemt, kan men zich vragen stellen over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit geldt ook voor de situatie op de arbeidsplaatsen.

De Belgische wetgeving plaats twee beginselen tegenover elkaar: de inachtneming van de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de eis van de werkgever dat zijn werknemer zich uitsluitend toelegt op het werk waarvoor hij wordt betaald.

De sociale partners hebben regels opgesteld om die tegenstelling te verzoenen. Een eerste collectieve arbeidsovereenkomst (CAO nr. 68 van 16 augustus 1998 - KB van 20 september 1998) betreft het cameratoezicht op de arbeidsplaatsen. De doelstellingen van dat toezicht zijn beperkt en worden opgesomd in deze CAO.

Wat de elektronische communicatiegegevens betreft, voorziet CAO nr. 81 van 26 april 2002 (KB van 12 juni 2002) uitsluitend in regels voor de installatie van een controleprogramma op de elektronische communicatiegegevens.
De werkgever blijft niettemin bevoegd voor de toegang en het gebruik van de elektronische communicatiemiddelen van de onderneming door de werknemers voor andere dan professionele doeleinden.

Meer informatie op deze site

Meer informatie en de regelgevende teksten over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn beschikbaar onder het thema Sociaal overleg.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens