NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Handelsvertegenwoordiger

Voorstelling

Een handelsvertegenwoordiger is een werknemer die zich verbindt tegen loon cliënteel op te sporen en te bezoeken met het oog op het onderhandelen over en het sluiten van zaken, (verzekeringen uitgezonderd). Deze werknemer werkt onder het gezag, voor rekening en in naam van één of meerdere opdrachtgevers.

Een handelsvertegenwoordiger ondertekent een arbeidsovereenkomst die verschilt van de klassieke arbeidsovereenkomst. Op bepaalde punten voorziet de wet voor hem in een bijzonder statuut.
Om een handelsvertegenwoordiger te zijn moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn: het bewijs moet worden geleverd van een band van ondergeschiktheid tussen de partijen, de handelsvertegenwoordiging moet het voornaamste doel zijn en de karakteristieke elementen ervan moeten kunnen worden bewezen (bezoek en prospectie van cliënteel, onderhandeling over of sluiten van zaken).
Gelet op deze beperkende definitie kunnen volgende categorieën niet als handelsvertegenwoordiger worden beschouwd: medische afgevaardigden, ijsventers, televerkopers, enzovoort.

Qua bezoldiging valt de handelsvertegenwoordiger onder de intersectorale cao's nr. 43 en volgende van de NAR.

Meer informatie op deze site

Meer informatie is beschikbaar onder het thema Arbeidsovereenkomsten.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens