NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Vervoersonkosten

Voorstelling

Een werkgever is verplicht om bij te dragen in de onkosten die werknemers maken om zich van hun woonst naar hun werk te verplaatsen voor zover dit met het openbaar vervoer gebeurt.

Trein

De tussenkomst van de werkgever in de prijs is verplicht ongeacht de afgelegde afstand. 

De werkgeversbijdragen zijn forfaitaire bedragen die tweejaarlijks door de sociale partners worden onderhandeld, en dat onafhankelijk van de verhoging van de prijs van de treinkaart.

Voor het jaar 2016 bedraagt de gemiddelde werkgeverstussenkomst 69,40%.

De sectoren en de ondernemingen kunnen bij CAO een gunstigere werkgeverstussenkomst voorzien.

Metro, tram, bus

De tussenkomst van de werkgever is verplicht wanneer de afgelegde afstand minstens 5 kilometer bedraagt, te rekenen vanaf de vertrekhalte.

Wanneer de prijs van het vervoer evenredig is aan de afstand, is de werkgeversbijdrage deze voorzien voor de trein maar begrensd tot 75% van de reële prijs van het vervoer.

Wanneer de prijs van het vervoer wordt bepaald ongeacht de afstand, wordt een tussenkomst van 71,8% van de reële vervoerprijs toegepast maar begrensd tot de tussenkomst voorzien voor de trein voor een afstand tot 7 kilometer.

De sectoren en de ondernemingen kunnen bij CAO een gunstigere werkgeverstussenkomst voorzien. 

Persoonlijk vervoer (wagen, enz)

Er bestaat geen regeling voor de werknemers die hun eigen vervoermiddel gebruiken. Dergelijke tussenkomst mag evenwel worden geregeld op sectoraal niveau of op ondernemingsniveau.

Fietsvergoeding

De fietsvergoeding is niet verplicht maar vaak krijgen werknemers die dit vervoermiddel gebruiken een vergoeding vrijgesteld van inkomstenbelasting tot 0,22 euro per kilometer (aanslagjaar 2015, inkomsten 2014).

Meer informatie op deze site

Meer informatie en de regelgevende teksten vindt u onder het thema Verloning.


Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens