NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Vervoersonkosten

Voorstelling

Een werkgever  is verplicht om  bij te dragen in de onkosten die werknemers maken om zich van hun woonst naar hun werk te verplaatsen voor zover dit met het openbaar vervoer gebeurt.

Trein

Voor treingebruikers stemt het bedrag van de bijdrage van de werkgever overeen met een percentage van de prijs van een treinkaart. Dat percentage kan variëren tussen 56 en 65%. Niettemin kunnen specifieke CAO's voorzien in hogere percentages voor bepaalde sectoren of ondernemingen.

Opmerking: de bijdrage van de werkgever geldt ook voor de combitickets NMBS/MIVB, NMBS/DE LIJN, NMBS/TEC.

Metro, tram, bus

Voor de gebruikers van deze vervoermiddelen bestaan er twee types bijdragen. Ofwel betaalt de werkgever een bijdragen in functie van de afstand en vergoedt hij een bepaald percentage, ofwel betaalt de werkgever een forfaitair bedrag op de reële kostprijs van het vervoersbewijs.

Persoonlijk vervoer (wagen)

Er bestaat geen regeling voor de werknemers die hun eigen vervoermiddel gebruiken. Niettemin voorzien tal van CAO's in een bijdrage die vaak berekend wordt op de bijdrage van de werkgever wanneer de werknemer het openbaar vervoer zou gebruiken.

Fietsvergoeding

De fietsvergoeding is niet verplicht maar vaak krijgen werknemers die dit vervoermiddel gebruiken een vergoeding van 0,15 euro per kilometer. Die vergoeding is vrijgesteld van belasting.

Fiscaal bekeken

Deze door de werkgever toegekende voordelen worden vermeld op de loonfiche die bij de belastingsaangifte wordt gevoegd.

De werknemer die opteert voor de aftrek van zijn forfaitaire beroepskosten kan een volledige of gedeeltelijke vrijstelling genieten van de werkgeversbijdragen: een volledige voor het openbaar vervoer en een gedeeltelijke voor het gemeenschappelijk vervoer georganiseerd door de werkgever en gelimiteerd tot een bedrag van 150 euro voor alle andere transportmiddelen.

Meer informatie op deze site

Meer informatie en de regelgevende teksten vindt u onder het thema Arbeidsovereenkomsten.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites