NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Camerabewaking op de arbeidsplaats

Voorstelling

Met de huidige technologische middelen kan de verleiding groot zijn voor sommige werkgevers om bewakingscamera's op de arbeidsplaats te installeren om de prestaties van de werknemers te controleren.
Dergelijk cameratoezicht is gereglementeerd aangezien het een inbreuk kan vormen op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer.

Het toezicht wordt geregeld bij de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De voorwaarden voor dit toezicht zijn vastgesteld in CAO nr. 68 van 16 juni 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers met betrekking tot de camerabewaking op de arbeidsplaats.
Daarin is vastgelegd dat voortdurende camerabewaking niet toegelaten is, met uitzondering van een aantal zeer precieze gevallen en op voorwaarde dat de werknemer voorafgaandelijk is geïnformeerd en geconsulteerd.

Wat de andere camera's betreft, moeten de finaliteits- en de proportionaliteitsbeginsels worden gerespecteerd (de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, de bescherming van de goederen van de onderneming, de controle van het productieproces, de controle van de werknemer).

Meer informatie op deze site

Meer informatie en de regelgevende teksten over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn beschikbaar onder het thema Arbeidsreglementering.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens