NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Betaalde sportbeoefenaars

Voorstelling

De wet beschouwt als betaalde sportbeoefenaars iedereen die zich voorbereidt of deelneemt aan een competitie of sportmanifestatie onder het gezag van een andere persoon en waarvan het jaarloon hoger ligt dan een bepaald bedrag (wordt jaarlijks bepaald in een koninklijk besluit).

Om een arbeidsovereenkomst van betaald sporter te kunnen afsluiten moet men zijn voltijdse schoolplicht volledig beëindigd hebben, namelijk 15 jaar oud zijn en de eerste twee jaren van het secundair onderwijs gevolgd hebben of 16 jaar oud zijn. Voor het beoefenen van basketbal, voetbal, volleybal en het wielrennen is de minimumleeftijd 16 jaar indien de overeenkomst prestaties voorziet van maximum 80 uren per maand of 18 jaar indien meer dan 80 uren prestaties per maand voorzien zijn.

De betaalde sporter tekent een arbeidsovereenkomst. Hij moet bijgevolg aangegeven zijn bij de RSZ en er moeten sociale zekerheidsbijdragen betaald worden.
Ook de voorschriften inzake verbreking van de overeenkomst zijn van toepassing, enkel de bedragen van de vergoedingen verschillen.

Meer informatie op deze site

Meer informatie over betaalde sportbeoefenaars en de regelgevende teksten zijn beschikbaar onder de thema's Arbeidsovereenkomsten.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens