NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Leeftijdsdiscriminatie

Voorstelling

Naast etnische discriminatie en discriminatie op basis van geslacht krijgen oudere werknemers op de werkvloer ook vaak te maken met vooroordelen tegen hun arbeidscapaciteiten. Om de totale werkgelegenheidsgraad van België te verhogen en om iedereen gelijke kansen op de arbeidsmarkt te bieden, heeft de regering een hele reeks maatregelen genomen in het voordeel van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.
Het beleid gericht op de ouderen maakt dus deel uit van een algemeen beleid om de diversiteit op de werkvloer te bevorderen.
Door maatregelen te nemen om de werkgelegenheid van de ouderen te verhogen, speelt de Belgische regering ook in op de demografische evolutie. Zoals in de meeste andere Europese landen veroudert de Belgische bevolking snel. Het is de bedoeling om werkgevers er toe aan te zetten ouderen in dienst te nemen, de arbeidsvoorwaarden van oudere werknemers te verbeteren, oudere werkzoekenden te helpen opnieuw een job te vinden, enz.

Meer info op deze site

U vindt meer informatie over de specifieke werkgelegenheidsmaatregelen voor oudere werknemers bij de thema’s Non-discriminatie en diversiteit en werkgelegenheid.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens