NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Activiteit met welbepaald risico

Voorstelling

Onder een "activiteit met welbepaald risico" verstaat men een activiteit of een werkpost waar uit een risicoanalyse een duidelijk identificeerbaar risico blijkt voor:

Wanneer uit een risicoanalyse blijkt dat een werknemer een activiteit met welbepaald risico uitoefent, moet de werkgever ervoor zorgen dat een gezondheidstoezicht uitgevoerd wordt.

Meer informatie op deze site

Bij gezondheidstoezicht onder het thema Welzijn op het Werk vindt u meer informatie en de regelgevende tekst.

Publicaties

De brochures "Het gezondheidstoezicht op de werknemers" en "De risicoanalyse" kunnen besteld of gedownload worden.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens