NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Afmetingen van de arbeidsplaats

Voorstelling

Om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers te garanderen, moeten ze over voldoende werkruimte kunnen beschikken. Arbeidsplaatsen moeten minimum 2,5 meter hoog zijn, en iedere werknemer moet over een werkelijke ruimte van 10 m³ en een vrije oppervlakte van 2 m² kunnen beschikken. Er moet voldoende bewegingsruimte zijn voor een goede taakuitoefening. Indien het niet mogelijk is om bij de werkpost voldoende ruimte te voorzien, moeten werknemers op een andere plaats dicht bij hun werkpost over voldoende vrije ruimte kunnen beschikken.

Op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen zijn zowel de minimale algemene voorschriften geldig voor werkplekken en de minimale specifieke voorschriften geldig voor werkposten van toepassing.

Meer informatie op deze site

Bij afmetingen en volume van de lokalen onder het thema Welzijn op het werk vindt u meer informatie en de regelgevende tekst.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens