NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Arbeidsmiddelen (gebruik door de werknemers)

Voorstelling

Onder arbeidsmiddelen verstaat men alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties. Kortom, elk middel waarmee arbeid wordt verricht. De werkgever heeft de plicht ervoor te zorgen dat deze arbeidsmiddelen zodanig gekozen worden dat de veiligheid en de gezondheid van de werknemers gewaarborgd is. Hierbij moet rekening gehouden worden met de eventuele risico's die het gebruik ervan met zich meebrengen, en ook met de risico's afkomstig uit de omgeving waar het arbeidsmiddel gebruikt wordt. Ook andere aspecten (zoals de ergonomie) moeten onderzocht worden.

Werknemers die met arbeidsmiddelen werken moeten een adequate opleiding krijgen. Ze moeten ook kunnen beschikken over de nodige informatie, en eventueel over een gebruiksaanwijzing. Ze moeten gewezen worden op de mogelijke gevaren waaraan ze blootgesteld worden.

Bij aankoop van nieuwe arbeidsmiddelen waakt de werkgever erover dat ze voldoen aan alle toepasselijke Europese richtlijnen. De conformiteit met de Europese Richtlijnen wordt weergegeven door middel van de CE-markering.

Daarenboven bestaan er voor bepaalde arbeidsmiddelen specifieke bijkomende bepalingen, die zijn opgenomen in afzonderlijke koninklijke besluiten. Het gaat om:

Ook werkzitplaatsen en rustplaatsen worden in dit kader behandeld.

Meer informatie op deze site

Bij arbeidsmiddelen onder het thema Welzijn op het werk vindt u meer informatie en de regelgevende teksten.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens