NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Arbeidsmiddelen voor het hijsen en heffen van lasten

Voorstelling

Arbeidsmiddelen voor het hijsen en heffen van lasten moeten voldoen aan de eisen die gesteld worden aan arbeidsmiddelen in het algemeen. In bepaalde gevallen zijn ook de bepalingen die gelden voor mobiele arbeidsmiddelen van toepassing. Het koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten voorziet echter in een aantal bepalingen specifiek voor het hijsen en heffen van lasten. Dit besluit bevat ook een aantal bepalingen over het correcte gebruik van deze arbeidsmiddelen.

Arbeidsmiddelen voor het hijsen en heffen van lasten moeten tijdens hun gebruiksduur ook voldoen aan de specifieke eisen opgenomen in artikels 6 tot 11 van het koninklijk besluit van 4 mei 1999, en, in sommige gevallen, ook aan de toepasselijke bepalingen uit het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming.

Bij aankoop van nieuwe arbeidsmiddelen voor het hijsen en heffen van lasten waakt de werkgever erover dat ze voldoen aan alle toepasselijke Europese richtlijnen. Indien deze bij de indienststelling niet worden gewijzigd, biedt dit normaal de garantie dat de arbeidsmiddelen ook voldoen aan de bijlagen bij het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van de arbeidsmiddelen. De conformiteit met de Europese Richtlijnen wordt weergegeven door middel van de CE-markering.

Artikels 267 tot 283 van het ARAB geven een reeks voorschriften voor arbeidsmiddelen als hefwerktuigen, hijskranen, goederenliften en personenliften, maar voor het grootste deel gelden deze enkel voor toestellen die vóór een bepaalde datum (1994, 1996 of 1999) in de handel gebracht werden en in gebruik genomen werden.

Meer informatie op deze site

Bij arbeidsmiddelen voor het hijsen en heffen van lasten onder het thema Welzijn op het werk vindt u meer informatie en de regelgevende teksten.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites