NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte

Voorstelling

Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte moeten voldoen aan de algemene bepalingen die gelden voor arbeidsmiddelen. Het koninklijk besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte voorziet echter een aantal bijkomende bepalingen die het gebruik van dergelijke arbeidsmiddelen veiliger moeten maken.

Zo is de werkgever verplicht om een risicoanalyse uit te voeren vooraleer werkzaamheden op hoogte uitgevoerd mogen worden. Uit de evaluatie ervan zal moeten blijken welke de meest veilige arbeidsmiddelen zijn voor het uit te voeren werk. De keuze moet zodanig zijn dat het welzijn van de werknemers in alle omstandigheden optimaal gewaarborgd is. Er moet rekening gehouden worden met verschillende factoren: de ergonomie, beveiliging tegen vallen, de toegangsmiddelen, … Het is de bedoeling dat arbeidsmiddelen worden gekozen die voldoen aan de communautaire richtlijnen die van toepassing zijn, of wanneer deze niet bestaan, overeenkomstig gelijkwaardige technische voorschriften.

Ladders

Voor ladders, trapladders en platformladders bestaan er specifieke bepalingen. In principe is een ladder een toegangsmiddel tot een werkpost en dus geen werkpost op zich. Het gebruik van ladders zal dus zoveel mogelijk beperkt worden. Enkel wanneer het gebruik van andere, veiligere arbeidsmiddelen niet verantwoord is, mogen ze als werkpost worden gebruikt. Ladders moeten worden gebruikt zodat werknemers zich op een veilige manier kunnen vasthouden. Het dragen van lasten op ladders moet zoveel mogelijk beperkt worden.

Steigers

Wanneer een werkgever een steiger gebruikt, moet hij steeds een bevoegd persoon aanduiden die door middel van een opleiding de vereiste kennis heeft opgedaan voor het uitvoeren van taken als de preventie van valpartijen, de toepassing van veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, het waken over de toelaatbare belasting en het uitvoeren van de vereiste controles. Ook alle werknemers die werken op een steiger of meewerken aan de opbouw ervan moeten een opleiding volgen. De werkgever moet hiervoor zorgen. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de werkgever die een steiger monteert/demonteert, en hij die hem gebruikt om werken uit te voeren.

Het gebruik van steigers vereist het opstellen van verschillende documenten: een montageschema, een ombouwschema, een demontageschema, een berekeningsnota en een instructienota.

Meer informatie op deze site

Bij arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte onder het thema Welzijn op het werk vindt u meer informatie en de regelgevende tekst.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Bescherming van persoonsgegevens - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites