NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

ATEX (fabricatie)

Voorstelling

ATEX is een afkorting afkomstig uit het Frans, die staat voor 'ATmosphère EXplosible', of explosieve atmosfeer. De afkorting verwijst naar de Europese richtlijn 94/9/EC, die de voorschriften voor apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor plaatsen waar ontploffingsgevaar aanwezig kan zijn behandelt. Deze richtlijn werd omgezet naar het Belgisch recht door middel van het koninklijk besluit van 22 juni 1999 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke apparaten en beveiligingssystemen, bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen, moeten bieden.

Dit koninklijk besluit heeft een zeer ruim toepassingsgebied en viseert alle ontstekingsbronnen (elektriciteit, mechanische vonken, wrijving, warme oppervlakken van alle aard, ...). Het toepassingsgebied omvat apparaten (machines, materieel, ...), beveiligingssystemen (inrichtingen om een beginnende explosie te stoppen of om de gevolgen ervan te beperken) en componenten (onderdelen zonder autonome functie), maar ook voorzieningen die invloed hebben op de explosieveiligheid, die bedoeld zijn voor gebruik buiten plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.

De verschillende apparaten worden onderverdeeld in groepen en categorieën. Alle apparaten moeten beschikken over een kenplaat waarop onder andere de CE-markering en een specifieke explosiebeveiligingsmarkering zijn aangebracht.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens