NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Beeldschermwerk

Voorstelling

De arbeidsomgeving wordt meer en meer geïnformatiseerd zodat werken met beeldschermen frequent voorkomt. Aan deze werkomstandigheden zijn specifieke risico's verbonden waarvoor de werkgever geacht wordt een specifieke analyse te maken. Hij moet vervolgens de gepaste maatregelen treffen (zoals het inlassen van rustpauzes), zodat de risico's voor het welzijn van de werknemers tot een minimum worden herleid. De werknemers dienen ook een opleiding te krijgen in verband met de risico's van beeldschermwerk.

In kader van het gezondheidstoezicht moet er worden gewezen op het feit dat de beeldschermwerkers niet automatisch aan het gezondheidstoezicht zijn onderworpen. Bepaalde beeldschermwerkers worden onderworpen aan een aangepaste gezondheidsbeoordeling als uit een vragenlijst aan de werknemers of een andere tool (uitgewerkt onder het toezicht van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer over de arbeidsomstandigheden en eventuele gezondheidsproblemen) blijkt dat er sprake is van mogelijke gezondheidsproblemen. 

Er zijn ook bepaalde ergonomische voorschriften waaraan de apparatuur (beeldscherm, toetsenbord, werktafel, werkstoel), de werkomgeving (ruimte, verlichting, verblinding en reflectie, geluid, warmte, straling, vochtigheid) en de interface (programmatuur, systemen, ergonomie) moeten voldoen. Deze zijn te vinden in de bijlage van de regelgevende tekst.

Meer informatie op deze site

Bij beeldschermen onder het thema Welzijn op het werk vindt u meer informatie en de regelgevende tekst.

Publicaties

De brochure "Beeldschermwerk - Reeks SOBANE-strategie: het beheer van beroepsgebonden risico's" kan gedownload worden.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens