NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Eerste hulpverlening

 

Voorstelling

De werkgever moet de nodige maatregelen treffen om de werknemers die slachtoffer zijn van een ongeval of die onwel geworden zijn de eerste hulp te verstrekken en indien nodig een gespecialiseerde dienst te alarmeren. De werkgever moet er ook voor zorgen dat de slachtoffers vervoerd worden hetzij naar het verzorgingslokaal, hetzij naar hun woning, of naar een verzorgingsinstelling.

Deze maatregelen zijn ook van toepassing op andere personen die aanwezig kunnen zijn op de arbeidsplaats, zoals aannemers, onderaannemers, studenten, bezoekers, klanten, patiënten,…

Om het externe transport (taxi, ambulance,…) te verzekeren en om de gespecialiseerde diensten te kunnen alarmeren, moeten de belangrijkste telefoonnummers en adressen van deze diensten onmiddellijk beschikbaar zijn.

In de ondernemingen van groepen A, B of C, bepaalt de werkgever het aantal en de kwalificatie van het personeel belast met het toedienen van de eerste hulp:

  • na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het Comité voor preventie en bescherming op het werk;
  • in functie van het aantal werknemers in zijn onderneming;
  • in functie van de karakteristieken van de activiteiten van de onderneming;
  • in functie van de resultaten van de risicoanalyse.

Deze personeelsleden zijn:

  • hetzij hulpverleners met een basisvorming;
  • hetzij hulpverleners met een basisvorming en specifieke kennis en vaardigheden (indien er specifieke risico’s zijn in de onderneming);
  • hetzij verpleegkundigen;
  • hetzij andere aangeduide werknemers.

In de ondernemingen ingedeeld in groep D (minder dan 20 werknemers) duidt de werkgever één of meerdere werknemers aan belast met het toedienen van de eerste hulp, die met dit doel zijn opgeleid maar die niet de basisvorming voor hulpverlener hebben gevolgd.

De eerste hulpmiddelen die in een onderneming voor handen moeten zijn worden opgesomd in het koninklijk besluit van 28 december 2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden.

 

Publicaties

 

De voorlopige versie van de brochure "Eerste hulp op het werk" kan gedownload worden in de module Publicaties.

 

Meer informatie op deze site

Bij eerste hulp bij ongevallen onder het thema Welzijn op het werk vindt u meer informatie en de regelgevende tekst.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens