NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Explosieve atmosfeer

Voorstelling

Onder explosieve atmosfeer verstaat men een mengsel van lucht en brandbare stoffen (gas, damp, nevel of stof) onder atmosferische omstandigheden. Door middel van een risicoanalyse moeten mogelijke risico's opgespoord en geanalyseerd worden. Wanneer de risicoanalyse uitwijst dat er wel degelijk een risico is, moeten maatregelen getroffen worden om dit te vermijden:

  • in de eerste plaats moet men het ontstaan van explosieve atmosferen trachten te voorkomen;
  • wanneer dit niet mogelijk blijkt moet men de ontsteking ervan vermijden;
  • voor het geval dat er zich toch een ontsteking voordoet, moet men er alles aan doen om de gevolgen van een explosie te beperken.

De werkgever klasseert de gevaarlijke plaatsen in zones (0, 1, 2, 20, 21 of 22). Dit gebeurt op grond van de frequentie en de duur van het optreden van een explosieve atmosfeer in de zone. Deze zones moeten zo nodig aangeduid worden door middel van de passende veiligheid - en gezondheidssignalisatie.

Alle relevante gegevens over de zones met een (mogelijk) explosieve atmosfeer en de genomen preventiemaatregelen moeten  opgenomen worden in een 'explosieveiligheiddocument'.

In explosiegevaarlijke zones dient men arbeidsmiddelen te gebruiken waarbij het risico op ontploffing wordt uitgeschakeld of beperkt. 

Elektrische installaties in explosiegevaarlijke zones moeten bovendien voldoen aan de bepalingen vermeld in artikels 105 tot 113 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

Meer informatie op deze site

Bij explosieve atmosfeer onder het thema Welzijn op het werk vindt u meer informatie en de regelgevende tekst.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens