NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Externe diensten voor technische controles op de werkplaats

Voorstelling

De werkgever moet de goede werking van sommige arbeidsmiddelen en installaties controleren bij hun ingebruikname. Voor alle arbeidsmiddelen moet hij dit ook doen tijdens hun gebruik, dit wil zeggen periodiek en telkens de omstandigheden dit vereisen. De modaliteiten van dit periodiek toezicht zijn voor de meeste arbeidsmiddelen en installaties de exclusieve verantwoordelijkheid van de werkgever. Gebrek aan onderhoud leidt immers tot risico's op arbeidsongevallen.

De controle van sommige toestellen en installaties is echter zo belangrijk, dat ze uitgevoerd moet worden door een onafhankelijke keuringsinstantie. De externe diensten voor technische controles op de werkplaats staan in voor keuringen voor indienststelling en voor periodieke keuringen van bepaalde installaties, arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen, met het oog op het vaststellen van eventuele gebreken die een invloed hebben op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Van elke controle stelt de dienst verplicht een verslag op.

De EDTC's mogen niet verward worden met de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. De EDTC's moeten wat betreft hun erkenning en werking beantwoorden aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 29 april 1999, dat in de codex is opgenomen in hoofdstuk III van titel II. Toestellen en installaties die door de EDTC's gecontroleerd moeten worden, zijn onder meer veiligheidsgordels, hefwerktuigen, centrifuges, stoomtoestellen en elektrische installaties.
Elektrische installaties worden gecontroleerd door organismen erkend door de FOD Economie.

Meer informatie op deze site

Bij externe diensten voor technische controles op de werkplaats onder het thema Welzijn op het werk vindt u meer informatie en de regelgevende tekst.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens