NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Gezondheidstoezicht

Voorstelling

Het doel van het gezondheidstoezicht is de gezondheid van de werknemers te bevorderen en te behouden, door het voorkomen van risico's. Dit gebeurt door het stellen van preventieve handelingen.

Het gezondheidstoezicht kadert in het welzijnsbeleid dat elke werkgever moet voeren. Risicoanalyse speelt een centrale rol. De werkgever moet in samenwerking met de preventieadviseur arbeidsgeneesheer een risicoanalyse uitvoeren, om te bepalen of gezondheidstoezicht noodzakelijk is. Dit is het geval wanneer een of meerdere werknemers een veiligheidsfunctie, een functie met verhoogde waakzaamheid of een activiteit met welbepaald risico uitoefenen.

Gezondheidsbeoordeling

Wanneer gezondheidstoezicht noodzakelijk is, moet de preventieadviseur arbeidsgeneesheer een gezondheidsbeoordeling uitvoeren. Hiervoor krijgt hij een ingevuld formulier "verzoek om gezondheidstoezicht over de werknemers" van de werkgever. De beslissing van de preventieadviseur arbeidsgeneesheer wordt genoteerd op een formulier voor de gezondheidsbeoordeling.

Er kan op verschillende tijdstippen een gezondheidsbeoordeling uitgevoerd worden. Men onderscheid verschillende vormen: voorafgaande gezondheidsbeoordeling, periodieke gezondheidsbeoordeling, onderzoek bij werkhervatting, spontane raadpleging, voortgezet gezondheidstoezicht en gezondheidsbeoordeling van een definitief arbeidsongeschikte werknemer met het oog op zijn reïntegratie.

Beslissing van de preventieadviseur arbeidsgeneesheer

In de meeste gevallen zal het medisch onderzoek door de preventieadviseur arbeidsgeneesheer uitwijzen dat de betrokkene geschikt is voor zijn functie, en blijft alles bij het oude. Niettemin kan een werknemer, ondanks alle mogelijke voorzorgsmaatregelen, medisch ongeschikt worden bevonden voor een welbepaalde functie of activiteit. In dat geval zal deze werknemer door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer arbeidsongeschikt worden verklaard.

Vooraleer de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer zijn beslissing een definitieve vorm geeft, dus vooraleer hij zijn beslissing vermeldt op het formulier voor de gezondheidsbeoordeling, heeft de werknemer, in geval de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer hem een werkverandering voorstelt, het recht om een overlegprocedure te starten.
Indien de beslissing tot ongeschiktheid is kenbaar gemaakt op het formulier voor de gezondheidsbeoordeling, heeft de werknemer bovendien het recht om hiertegen een beroepsprocedure in gang te zetten.

Bijzondere categorieën van werknemers

Voor bepaalde groepen werknemers is een specifiek gezondheidstoezicht vereist. Dit toezicht is afgestemd op hun bijzondere situatie en kwetsbaarheid, en is geregeld bij verschillende koninklijke besluiten. De bijzondere categorieën werknemers in kwestie zijn: jongeren op het werk, stagiairs en werkneemsters tijdens de zwangerschap, lactatie en na de bevalling.

Meer informatie op deze site

Bij gezondheidstoezicht onder het thema Welzijn op het werk vindt u meer informatie, formulieren en de regelgevende teksten.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens