NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk (HRPBW)

Voorstelling

De Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk is de opvolger van de Hoge Raad voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen. De Hoge Raad heeft als opdracht advies te verstrekken, op eigen initiatief of op aanvraag, over maatregelen die betrekking hebben op de arbeidsveiligheid, de bescherming van de gezondheid van de werknemers op het werk, de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, de ergonomie, de arbeidshygiëne, de verfraaiing van de werkplaatsen en de maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu wat betreft hun invloed op voorgaande materies.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie bij Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk onder het thema Welzijn op het werk.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens