NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Liften (fabricatie)

Voorstelling

Alle liften die op de markt gebracht worden moeten aan bepaalde essentiële veiligheids- en gezondheidsvoorschriften voldoen. Deze eisen worden beschreven in het koninklijk besluit van 12 april 2016 betreffende het op de markt brengen van liften en veiligheidscomponenten voor liften. Dit koninklijk besluit is een omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2014/33/EG. Naast de lift in zijn geheel is het koninklijk besluit ook van toepassing op bepaalde veiligheidscomponenten en in bouwvoorschriften.

Er bestaan 4 mogelijke procedures voor het in de handel brengen van liften. Deze procedures bevatten diverse tussenkomsten van aangemelde keuringsinstanties. Deze keuringsinstanties zijn niet dezelfde als voor deze erkend voor de controle van arbeidsmiddelen voor het heffen van lasten.

Voordat een lift of een veiligheidscomponent op de markt gebracht mag worden, moet de installateur of fabrikant een technische documentatie samenstellen. Hij moet ook de CE-markering aanbrengen en een EG-verklaring van overeenstemming opstellen.

De richtlijn voor het op de markt brengen van liften verschilt op verschillende punten van de oude bepalingen uit het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB). Zo zijn nu alle liften, ook de private, onderworpen aan de regelgeving. Ook is nu bijvoorbeeld een kooideur verplicht voor alle liften, moet er een belastingsbegrenzing aanwezig zijn, moet er aandacht besteed worden aan het vervoer van gehandicapte personen en moet er een bidirectioneel communicatiesysteem aanwezig zijn voor noodoproepen.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens