NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Manueel hanteren van lasten

Voorstelling

De werkgever moet er zo goed mogelijk voor zorgen dat werknemers lasten niet manueel moeten hanteren.

Onder manueel hanteren van lasten verstaat men elke handeling waarbij een last door één of meer personen wordt vervoerd of ondersteund (dit omvat optillen, neerzetten, duwen, trekken, dragen en verplaatsen) en die vanwege de kenmerken ervan of de ergonomisch ongunstige omstandigheden gevaar, voornamelijk op rugletsels, inhoudt voor de uitvoerders.

Werknemers moeten kunnen beschikken over de passende arbeidsmiddelen, zodat ze de lasten niet manueel moeten hanteren. Wanneer dit toch noodzakelijk is, moet de werkgever de risico's grondig evalueren.

Het is tevens noodzakelijk dat de werknemer zo goed mogelijk wordt geïnformeerd over alle maatregelen die getroffen moeten worden, de gepaste manier waarop lasten gehanteerd moeten worden en de risico's die zij lopen bij het uitvoeren van dit werk. Ze moeten bovendien een adequate training krijgen over het correct hanteren van lasten.

Werknemers die belast zijn met het manueel hanteren van lasten moeten een specifiek gezondheidstoezicht ondergaan. Voor elke werknemer moet een gezondheidsdossier worden opgemaakt.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie en de regelgevende tekst bij manueel hanteren van lasten onder het thema Welzijn op het werk.


Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens