NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Mobiele arbeidsmiddelen

Voorstelling

De bepalingen die gelden voor arbeidsmiddelen in het algemeen zijn ook van toepassing op de mobiele arbeidsmiddelen, inclusief de minimumvoorschriften in bijlage bij het koninklijk besluit van 12 augustus 1993. Het koninklijk besluit van 4 mei 1999 voorziet echter in een aantal specifieke aanvullende bepalingen.

Mobiele arbeidsmiddelen moeten gedurende geheel hun gebruiksduur ook voldoen aan de specifieke eisen opgenomen in artikels 6 tot 13 van het koninklijk besluit van 4 mei 1999, en aan de toepasselijke bepalingen uit het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming.

Bij aankoop van nieuwe mobiele arbeidsmiddelen waakt de werkgever erover dat ze voldoen aan alle toepasselijke Europese richtlijnen. Indien deze bij de indienststelling niet worden gewijzigd, biedt dit normaal de garantie dat de arbeidsmiddelen ook voldoen aan de bijlagen bij het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van de arbeidsmiddelen en aan de genoemde specifieke eisen. De conformiteit met de Europese Richtlijnen wordt weergegeven door middel van de CE-markering.

De werkgever is verplicht een aantal begeleidende maatregelen te treffen om het veilig gebruik van mobiele arbeidsmiddelen te bevorderen. Zo dienen onder meer de bestuurders een adequate opleiding te hebben gevolgd en moeten verkeersregels opgesteld worden. 

Gemotoriseerde transportwerktuigen

De welzijnsreglementering voorziet geen attesten voor het besturen van een gemotoriseerd transportwerktuig. Toch zijn er een aantal elementen waarmee rekening moet worden gehouden. De bestuurders moeten bijvoorbeeld een geschikte vorming krijgen en een adequate opleiding gevolgd hebben. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt volledig bij de werkgever. Voor studentwerknemers is het verboden om gemotoriseerde transportwerktuigen te besturen.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie en de regelgevende tekst bij mobiele arbeidsmiddelen onder het thema Welzijn op het werk.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens