NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Opslag van ontvlambare vloeistoffen

Voorstelling

In de regelgeving wordt een onderscheid gemaakt tussen zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen. Het vlampunt en het kookpunt worden hierbij gebruikt als criterium. De opslag van dergelijke vloeistoffen is strikt gereglementeerd. De voorschriften waaraan dergelijke opslagplaatsen moeten beantwoorden zijn opgenomen in de Codex over het welzijn op het werk (Boek III, titel 5 betreffende opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen)

Ontvlambare vloeistoffen kunnen opgeslagen worden in:

  • verplaatsbare recipiënten (waaronder open en gesloten opslagplaatsen en veiligheidskasten);
  • vast opgestelde reservoirs;
  • rechtstreeks in de grond bedolven reservoirs;
  • reservoirs geplaatst in een ondergrondse inkuiping;
    tanks.

Brandbeveiliging

Wanneer men ontvlambare vloeistoffen opslaat, is er natuurlijk altijd risico op brand en/of explosie. Daarom is het in de opslagplaatsen verboden om vuur te maken of te roken. Dit moet aangeduid worden door middel van de juiste veiligheids- en gezondheidssignalering. De keuze van elektrische apparaten die gebruikt worden dient te beantwoorden aan de voorschriften van de Codex over het welzijn op het werk en meer specifiek aan deze die handelen over explosieve atmosfeer.

Alle maatregelen moeten genomen worden om het morsen van ontvlambare vloeistoffen te voorkomen, en voor wanneer dit wel gebeurt moeten er middelen aanwezig zijn om de vloeistof onmiddellijk te verwijderen.

Om het welzijn van de werknemers te garanderen, is het betreden van ondergrondse reservoirs en tanks strikt gereglementeerd. Dit kan noodzakelijk zijn om herstellingen, onderzoeken en werken uit te voeren.

Meer informatie op deze site

Bij bijzondere bepalingen betreffende opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen onder het thema Welzijn op het werk vindt u meer informatie en de regelgevende tekst.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens