NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA's)

   

/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpgOpgelet!  De informatie in deze rubriek gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten.  

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

 

 

Voorstelling

Elke gemeente moet (eventueel samen met andere gemeenten) een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap oprichten. Dit agentschap is, in samenwerking met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), bevoegd voor de organisatie en de controle van activiteiten die men niet aantreft in de reguliere arbeidscircuits. Verder zijn de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen ook bevoegd om buurtwerken of -diensten te leveren.

De PWA's worden opgericht in de vorm van vzw's. Ze moeten paritair samengesteld zijn, enerzijds uit leden aangewezen door de gemeenteraad of de gemeenteraden (in proportionaliteit tussen de meerderheid en de minderheid) en anderzijds uit leden die de organisaties die zetelen in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigen. De vzw telt minstens 12 en hoogstens 24 leden.

Het doel van de PWA's is tweeledig. Aan de ene kant wil men een antwoord bieden op de behoeften van de maatschappij waaraan de reguliere arbeidsmarkt onvoldoende tegemoetkomt. Aan de andere kant wil men langdurig werklozen, leefloners en sommige financiële bijstandsgenieters integreren in de arbeidsmarkt. Werknemers die activiteiten uitvoeren in het kader van het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA-werknemers) worden aangeworven met een PWA-arbeidsovereenkomst.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie bij PWA onder het thema Werkgelegenheid.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites