NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Sociale voorzieningen

Voorstelling

De werkgever moet op de werkplek een aantal sociale voorzieningen ter beschikking stellen van de werknemers. Onder sociale voorzieningen verstaat men de sanitaire voorzieningen (vestiaires, douches en toiletten), de refters en verpozinglokalen, en de lokalen voor eerste hulp.

De regels omtrent de sociale voorzieningen zijn terug te vinden in titel 1 inzake de basiseisen betreffende arbeidsplaatsen van boek III van de codex over het welzijn op het werk. In bijlage III.1-1 van de codex zijn de minimumvoorschriften, van toepassing op sociale voorzieningen, vastgelegd.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie en de regelgevende teksten bij sociale voorzieningen onder het thema Welzijn op het werk.

Publicaties

De brochure "Personeelsvoorzieningen - Reeks SOBANE-strategie : het beheer van beroepsgebonden risico’s" kan gedownload worden.

Bijkomende informatie

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens