NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Sociale voorzieningen

Voorstelling

De werkgever moet op de werkplek een aantal sociale voorzieningen ter beschikking stellen van de werknemers. Onder sociale voorzieningen verstaat men de sanitaire voorzieningen (vestiaires, douches en toiletten), de refters en verpozinglokalen, en de lokalen voor eerste hulp.

In het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB) wordt in artikels 73 tot 103 bepaald hoe de voorzieningen er praktisch moeten uitzien.

Voor de sociale voorzieningen op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen bestaat een afzonderlijke regelgeving.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie en de regelgevende teksten bij sociale voorzieningen onder het thema Welzijn op het werk.

Publicaties

De brochure "Personeelsvoorzieningen - Reeks SOBANE-strategie : het beheer van beroepsgebonden risico’s" kan besteld of gedownload worden.

Bijkomende informatie

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Bescherming van persoonsgegevens - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites