NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Stagiairs

Voorstelling

Leerlingenstagiairs hebben een dubbel statuut. In het kader van hun opleiding nemen ze deel aan het arbeidsproces, maar tussen hen en de stagegever (onderneming, instelling, …) is er geen arbeidsrelatie. Aangezien ze ingeschreven zijn in het voltijds secundair onderwijs, zijn ze als leerling onderworpen aan de onderwijsregelgeving. Doordat ze arbeid verrichten onder gezag, komen echter ook een aantal bepalingen van de arbeidsreglementering ter sprake.

Voor het grootste deel zijn de specifieke bepalingen voor jeugdige werknemers (tussen 15 en 18 jaar) van toepassing. Wanneer er sprake is van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten (studentenarbeid) of van een normale (deeltijdse) arbeidsovereenkomst, worden de jongeren echter beschouwd als 'echte werknemers'.

Net zoals voor andere jongeren op het werk, gelden er voor stagiairs beperkingen voor wat betreft de arbeidsduur en de rusttijden, zondagsarbeid, arbeid op feestdagen en nachtarbeid. Ook zijn er bepaalde werkzaamheden die ze niet mogen uitvoeren (zoals ondergrondse arbeid). Het arbeidsreglement van de stagegever geldt (voor zover de bepalingen voor hen relevant zijn) ook voor de leerlingenstagiairs. Sommige stagegevers hanteren een arbeidsreglement dat is aangepast aan de stagiairs.

De bescherming van stagiairs

Titel 4 betreffende de stagiairs van boek X van de codex over het welzijn op het werk moet het welzijn van stagiairs op het werk verzekeren. Enkel de stagiairs die daadwerkelijk arbeid verrichten vallen onder deze regelgeving. De werkgever bij wie de stagiair zijn stage uitvoert moet een risicoanalyse uitvoeren, rekening houdend met het gebrek aan ervaring van de stagiair. Deze analyse moet uitgevoerd worden voordat de stagiairs met de arbeid beginnen.

Op grond van de risicoanalyse moet de stagegever preventiemaatregelen nemen om de gezondheid en de veiligheid van de stagiairs te beschermen. Ook moet ervoor gezorgd worden dat de stagiair voldoende ingelicht en begeleid wordt. Wanneer uit de risicoanalyse blijkt dat er sprake is van een risico, moet de stagiair een passend gezondheidstoezicht ondergaan. Voor stagiairs die jonger zijn dan 18 jaar is een specifiek gezondheidstoezicht verplicht.

Voor stagiairs bestaat er enkel een voorafgaande gezondheidsbeoordeling. Deze gebeurt op het moment dat de stagiair voor het eerst stage zal doen, en wordt uitgevoerd door de werkgever bij wie de stagiair eerst wordt tewerkgesteld. Het formulier van de gezondheidsbeoordeling dat door de preventieadviseur arbeidsgeneesheer wordt opgesteld, dient als bewijs dat de stagiair de beoordeling heeft ondergaan. Voor deze gezondheidsbeoordelingen geldt een specifieke tariefregeling.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie bij statuut leerling-stagiair onder het thema Arbeidsreglementering, en bij stagiairs onder het thema Welzijn op het werk.

Bijkomende inlichtingen

Voor vragen over veiligheid en gezondheid op het werk:

Voor juridische vragen in verband met leerlingenstages en de toepassing van de arbeidsreglementering:

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens