NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Stress

Voorstelling

Stress is één van de meest voorkomende psychosociale risico’s in bedrijven en organisaties. 

Het heeft een negatieve invloed op de psychische en fysieke gezondheid en het welbevinden maar ook op de veiligheid en de productiviteit van werknemers. Stress treedt op wanneer de werknemer het gevoel heeft dat hij niet over de nodige middelen beschikt om zijn of haar taken goed uit te voeren.
Stress op het werk kan vermeden worden door in de eerste plaats goede organisatievormen en arbeidsomstandigheden te creëren die geen bedreiging vormen voor de veiligheid en de psychische en fysieke gezondheid van de werknemers.

De werkgever is verplicht de psychosociale risico’s te evalueren en preventiemaatregelen te nemen. 

De wetgeving omschrijft de verplichtingen van de werkgever aangaande preventie in dit domein: de risicoanalyse en de preventiemaatregelen, de verschillende procedures die toegankelijk zijn voor de werknemers die menen schade te lijden als gevolg van de blootstelling aan psychosociale risico’s op het werk, het statuut van de preventieadviseur psychosociale aspecten en de vertrouwenspersoon… .

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie over de psychosociale risico’s op het werk onder het thema Welzijn op het werk.

Publicaties

De brochure "Stress op het werk: risicofactoren, evaluatie en preventie", de “Gids voor de preventie van psychosociale risico’s op het werk” , de juridische gids en de brochure “Psychosociale aspecten – Reeks SOBANE strategie” kunnen gedownload worden.
 

Bijkomende inlichtingen

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens