NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Trillingen

Voorstelling

De regelgeving over trillingen vereist dat elke onderneming zoekt naar oplossingen om de blootstelling van de werknemers aan dit risico te vermijden of op zijn minst te verminderen. Wanneer door een risicoanalyse de specifieke risico's voor de onderneming zijn vastgesteld, dienen daartegenover de passende concrete preventiemaatregelen geplaatst en geïmplementeerd te worden.

Men onderscheidt twee soorten trillingen waaraan een werknemer kan worden blootgesteld: globale lichaamstrillingen en hand-arm trillingen. In beide gevallen gaat het om mechanische trillingen die voor fysieke schade bij de blootgestelde werknemer kunnen zorgen.

Actiewaarden en grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

In de wet is er sprake van 'actiewaarden' en 'grenswaarden' voor de blootstelling. Wanneer de actiewaarden voor dagelijkse blootstelling worden overschreden, moet de werkgever maatregelen nemen om de blootstelling aan mechanische trillingen te beperken. Voor hand-armtrillingen wordt de actiewaarde voor dagelijkse blootstelling, herleid tot een standaardreferentieperiode van acht uur, vastgesteld op 2,5 m/s²; voor lichaamstrillingen op 0,5 m/s².

De grenswaarden mogen niet worden overschreden. Werknemers mogen dus niet worden blootgesteld aan trillingen boven de grenswaarden voor dagelijkse blootstelling: voor hand-armtrillingen wordt de grenswaarde voor dagelijkse blootstelling, herleid tot een standaardreferentieperiode van acht uur, vastgesteld op 5 m/s²; voor lichaamstrillingen op 1,15 m/s².

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie en de regelgevende tekst bij trillingen onder het thema Welzijn op het werk.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens