NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Veiligheids- en gezondheidssignalering

Voorstelling

Onder veiligheids- of gezondheidssignalering verstaat men een signalering die een aanwijzing of voorschrift verstrekt met betrekking tot de veiligheid of de gezondheid op het werk. Deze signalering kan bestaan uit een bord, een kleur, een lichtsignaal, een akoestisch signaal, een mondelinge mededeling of een hand- of armsein.

Het is belangrijk dat de signalisatie zo doeltreffend mogelijk is. Ook moet er voor gezorgd worden dat de werknemers een passende opleiding krijgen om de betekenis van de signalering te begrijpen.

Verschillende soorten signalering

Er wordt een onderscheid gemaakt worden tussen permanente en occasionele signalering.

Onder permanente signalering verstaat men:

 • de signalering van een verbod, waarschuwing of gebod;
 • de lokalisatie van uitrusting voor brandbestrijding;
 • de signalering op recipiënten en leidingen;
 • de signalering van gevaar, zoals vallende voorwerpen;
 • de markering van verkeerswegen.

Occasionele signalering omvat:

 • de signalering van gevaarlijke gebeurtenissen;
 • oproepen voor specifieke actie;
 • signalering voor dringende evacuatie;
 • het leiden (d.m.v. hand- en armseinen of mondelinge mededelingen) van personen die gevaarlijke of risicovolle handelingen verrichten.

Specifieke voorschriften

De wetgeving betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk, bevat naast enkele algemene principes (de betekenis van kleuren, de plaatsing, …), een lijst met specifieke voorschriften voor de verschillende types van signalisatie. Het gaat hier om voorschriften voor:

 • de signaleringsborden;
 • de signalering op recipiënten en leidingen;
 • de identificatie en lokalisatie van brandbestrijdingsmiddelen;
 • de signalering van obstakels en gevaarlijke plaatsen, en de markering van verkeerswegen;
 • lichtsignalen;
 • akoestische signalen;
 • mondelinge mededelingen;
 • hand- en armseinen.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie en de regelgevende tekst bij veiligheids- en gezondheidssignalering onder het thema Welzijn op het werk.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens