NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Veiligheidsfunctie

Voorstelling

Het begrip 'veiligheidsfunctie' speelt een belangrijke rol bij het gezondheidstoezicht van werknemers. Wanneer uit een risicoanalyse blijkt dat een werknemer een veiligheidsfunctie uitoefent, moet de werkgever een gezondheidstoezicht uitvoeren.

Onder veiligheidsfunctie verstaat men elke werkpost:

  • waar gebruik wordt gemaakt van arbeidsmiddelen;
  • waar motorvoertuigen, kranen, rolbruggen, hijstoestellen van welke aard ook, of machines die gevaarlijke installaties of toestellen in werking zetten, bestuurd worden;
  • waar dienstwapens worden gedragen;

voor zover dit de veiligheid en gezondheid van andere werknemers van de onderneming of van ondernemingen van buitenaf in gevaar kan brengen.

Meer informatie op deze site

Bij gezondheidstoezicht onder het thema Welzijn op het werk vindt u meer informatie en de regelgevende tekst.

Publicaties

De brochure 'Het gezondheidstoezicht op de werknemers' kan besteld of gedownload worden.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens