NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Ventilatie

Voorstelling

De verluchting is één van de omgevingsfactoren op de werkplek die bij wet genormeerd zijn. In al de werklokalen moet een behoorlijke lucht- en klimaatregeling in stand gehouden worden.

De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers in de werklokalen over voldoende verse lucht beschikken, rekening houdend met de werkmethoden en de door de werknemers te leveren lichamelijke inspanningen. Hiertoe neemt de werkgever de nodige technische of organisatorische maatregelen opdat de CO2-concentratie in deze werklokalen lager is dan 800 ppm, tenzij deze kan aantonen dat dit om objectieve en gegronde redenen niet mogelijk is. In elk geval mag de CO2-concentratie in deze werklokalen nooit hoger zijn dan 1200 ppm.


De luchtverversing gebeurt op natuurlijke wijze of door middel van een luchtverversingsinstallatie.
 

Meer informatie op deze site

Bij ventilatie onder het thema Welzijn op het werk vindt u meer informatie en de regelgevende tekst.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens