NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Ventilatie

Voorstelling

De verluchting is één van de omgevingsfactoren op de werkplek die bij wet genormeerd zijn. In al de werklokalen moet een behoorlijke lucht- en klimaatregeling in stand gehouden worden.

De toevoer van 30 m3 verse lucht per uur en per aanwezige werknemer in een lokaal moet verzekerd worden. Deze luchtverversing kan zowel op een natuurlijke als op een kunstmatige manier gebeuren.

Ook moet er voor gezorgd worden dat de luchtvochtigheidsgraad tussen 40 en 70 % ligt of althans deze grenswaarden benadert.

Meer informatie op deze site

Bij ventilatie onder het thema Welzijn op het werk vindt u meer informatie en de regelgevende tekst.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens