NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Werkkledij

Voorstelling

Werkkledij is enkel bedoeld om er voor te zorgen dat de werknemer zich niet vuil maakt. Het gaat hier dus niet om persoonlijke beschermingsmiddelen. Werkkledij kan bestaan uit een overall, een pak bestaand uit een broek en een jas of windpak, een kiel of een stofjas. Afhankelijk van de resultaten van een risicoanalyse dient er beslist te worden welke kledij er al dan niet gedragen dient te worden.

De werkgever moet de werkkledij gratis ter beschikking stellen van de werknemers en gratis onderhouden of laten onderhouden. Hij mag ook geen premie toekennen aan de werknemers om hun werkkledij zelf aan te kopen of te onderhouden. Normaal gezien is het verboden om de werkkledij mee naar huis te nemen.

Uniformen en gestandaardiseerde werkkledij

Sommige werknemers die een overheidsfunctie uitoefenen zijn verplicht een uniform of gestandaardiseerde werkkledij te dragen. Dit is ook het geval bij het uitoefenen van specifieke beroepen wanneer dit toegelaten is door het bevoegde paritaire comité en de kledij voorgeschreven is door een koninklijk besluit of een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie en de regelgevende tekst bij werkkledij onder het thema Welzijn op het werk.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens