NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Werkzaamheden in hyperbare omgeving

Voorstelling

Werkzaamheden in hyperbare omgeving zijn activiteiten waarbij werknemers bij duikwerkzaamheden of werkzaamheden in persluchtcaissons, aan een hyperbare omgeving worden blootgesteld.

Van het toepassingsgebied worden uitgesloten:

  • Duikwerkzaamheden uitgevoerd zonder ademhalingsapparatuur;
  • Duikwerkzaamheden waarbij de werknemers gebruik maken van drukbestendige duikerklokken of duikpakken of beschikken over drukbestendige kleding en niet worden blootgesteld aan een druk die groter is dan of gelijk is aan de atmosferische druk verhoogd met ten hoogste 100 hectopascal.

De werkgever voert een risicoanalyse uit in samenwerking met de preventieadviseur van de interne of externe dienst voor preventie en bescherming en de betrokken preventieadviseur arbeidsgeneesheer.

De preventiemaatregelen bevatten alleszins specifieke procedures zowel voor normale omstandigheden als bij ongeval of incident, de geschikte arbeidsmiddelen, de persoonlijke beschermingsmiddelen en geschikte ademhalingsgassen.

Elke werknemer beschikt over een werkboekje, ter beschikking gesteld door de werkgever, die een register bijhoudt van alle werkzaamheden.

De werkgever zorgt ervoor dat elke werknemer een specifieke vorming heeft ontvangen vooraleer hij de werkzaamheden aanvat, en aan het nodige gezondheidstoezicht is onderworpen.

Aan de werkzaamheden is een kennisgevingplicht aan de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk verbonden. Een afschrift van deze kennisgeving wordt overgemaakt aan de preventieadviseur arbeidsgeneesheer.

De regelgeving bevat ook nog specifieke bepalingen voor duikwerkzaamheden en werkzaamheden in persluchtcaissons.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie bij werkzaamheden in hyperbare omgeving onder het thema Welzijn op het werk.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens