NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Werkzitplaatsen en rustzitplaatsen

Voorstelling

Een werkzitplaats is een zitplaats die gebruikt wordt door een werknemer om zittend te kunnen werken, terwijl een rustzitplaats enkel gebruikt wordt om te rusten.

Elke activiteit die staand wordt verricht moet aan een risicoanalyse onderworpen worden. Wanneer uit deze analyse blijkt dat er een risico is voor het welzijn van de werknemer, moet een rustzitplaats voorzien worden waar de werknemer bij tussenpozen kan gaan zitten. Indien het niet mogelijk is dat de werknemer de werkpost verlaat, moet een werkzitplaats voorzien worden. De werknemer moet ten minste een kwartier tijdens het eerste en een kwartier tijdens het tweede deel van zijn arbeidsdag kunnen zitten.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie en de regelgevende tekst bij werkzitplaatsen en rustzitplaatsen onder het thema Welzijn op het werk.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens