NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Terbeschikkingstelling van werknemers

Voorstelling

Wanneer een werkgever één van zijn werknemers "uitleent" aan een derde, die "gebruik maakt" van de werknemer en een deel van het gezag over hem uitoefent dat normaal gezien door de werkgever wordt uitgeoefend, is er sprake van terbeschikkingstelling. Dit wordt ook wel omschreven als "uitlening" of "detachering". De terbeschikkingstelling van werknemers is in principe verboden, maar wordt onder een aantal voorwaarden, beschreven in de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, toch toegelaten.

Uitzonderingen op het verbod van terbeschikkingstelling

Er bestaan twee algemene wettelijke uitzonderingen op het verbod van terbeschikkingstelling. Uitzendarbeid is er één van. Ook een werkgever die geen uitzendbureau is kan onder bepaalde voorwaarde toch zijn werknemers "uitlenen" aan een derde. Een voorwaarde is dat de werkgever voorafgaand aan de terbeschikkingstelling de toestemming vraagt en verkrijgt van het Toezicht op de Sociale Wetten. Ook moet er schriftelijk worden vastgelegd welke de duur en de voorwaarden zijn van de terbeschikkingstelling. Dit document moet ondertekend worden door de gebruiker, de werkgever en de werknemer.

Sancties

Terbeschikkingstelling van werknemers die niet toegelaten is of niet verloopt conform de wetgeving, kan burgerrechtelijke, strafrechtelijke en administratiefrechtelijke sancties tot gevolg hebben. Werkgevers en gebruikers kunnen worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot één maand, en met een geldboete.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens