NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Tijdelijke werkzaamheden op hoogte

Voorstelling

Tijdelijke werkzaamheden op hoogte worden behandeld in het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Wanneer hoogtewerk een risico inhoudt op een val van meer dan 5 meter hoogte, beschouwt men dit als een 'ernstig gevaar'. In dergelijk geval moet steeds een veiligheids- en een gezondheidsplan worden opgesteld.

Om het welzijn van de werknemers die hoogtewerk uitvoeren te vrijwaren, moeten de juiste arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet worden, en deze moeten voldoende worden gecontroleerd. Werkzaamheden op hoogte mogen alleen uitgevoerd worden met behulp van een adequate uitrusting en algemene, bij voorkeur collectieve, beschermingsmiddelen, zoals leuningen, platforms en vangnetten.

Het koninklijk besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte, voorziet een aantal bepalingen specifiek voor arbeidsmiddelen die gebruikt worden bij hoogtewerk, zoals ladders, steigers en touwen.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie bij arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogten onder het thema Welzijn op het werk.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites