NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Koude temperaturen op het werk

Voorstelling

Voor gesloten ruimten waar doorlopend mensen aan het werk zijn, gelden er minimale luchttemperaturen, afhankelijk van de soort fysieke inspanningen die er op de werkpost in kwestie moet worden geleverd. Bij zeer licht werk is er al een probleem bij 18°C; bij licht werk daalt de aanvaardbare temperatuur tot 16°C, voor halfzwaar werk is de grens 14°C, voor zwaar werk is dat 12°C en tenslotte voor zeer zwaar werk ligt die limiet op 10°C. Deze temperaturen moeten gemeten worden met een "droge" thermometer die doorgaans hogere waarden geeft dan een gewone thermometer.

Voor het werk in open werklokalen of in open lucht gelden er geen minimumtemperaturen. Wel moeten er tussen 1 november en 31 maart voldoende verwarmingstoestellen op die plaatsen voorzien zijn. Zodra het kouder wordt dan 5°C of als de weersomstandigheden het vereisen, moeten deze toestellen ook effectief worden gebruikt.

Is het buiten kouder dan 5°C, dan mogen winkeluitbaters geen personeel tewerkstellen aan toonbanken of winkelbanken, buiten of nabij de winkel. Bij een buitentemperatuur van minder dan 10°C moeten deze werknemers beschikken over een voldoende krachtige verwarming of een andere mogelijkheid om zich geregeld te kunnen verwarmen. Ze mogen bovendien enkel werken op een plankenvloer, waardoor rechtstreeks contact met de grond wordt voorkomen en zij zoveel mogelijk tegen weer en wind worden beschermd. Het werk buiten de winkel is ook beperkt in de tijd:

  • niet vóór 8 uur of na 19 uur;
  • niet langer dan 2 uur zonder onderbreking van minstens 1 uur;
  • niet langer dan 4 uur per dag.

Meer informatie op deze site

Bij koude temperaturen op het werk onder het thema Welzijn op het Werk vindt u meer informatie en de regelgevende tekst.

Publicaties

De brochure "Thermische omgevingsfactoren - Reeks SOBANE-strategie: Het beheer van beroepsgebonden risico’s" kan gedownload worden.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens