NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nanodeeltjes op de werkvloer

Voorstelling

Nanowetenschap en nanotechnologie kunnen worden gedefinieerd als de studie, de ontwikkeling en het gebruik van nanomaterialen en nanodeeltjes. Nanodeeltjes zijn deeltjes die in ten minste één dimensie kleiner zijn dan 100 nm. Doordat nanodeeltjes zo klein zijn, bezitten ze een relatief groot contactoppervlak ten opzichte van hun inhoud. Nanodeeltjes bezitten tevens bijzondere oppervlakte- en chemische eigenschappen. Nanodeeltjes kunnen dan ook bijzonder reactief zijn en hun reactiviteit, optische, elektrische en magnetische eigenschappen kunnen in grote mate verschillen van deze van materialen met dezelfde chemische samenstelling maar met grotere afmetingen.

Toepassingen

Nanodeeltjes zijn reeds miljarden jaren aanwezig in de natuur. Levende cellen zitten vol met structuren met nanometerafmetingen. Nanodeeltjes kunnen ook ontstaan tijdens het maken van vuur of tijdens het lassen van staal. Bij nanotechnologische toepassingen worden nanodeeltjes en nanomaterialen intentioneel geproduceerd, verwerkt en gebruikt.

Nanodeeltjes met allerhande vormen (bijvoorbeeld nanobuisjes) en chemische samenstellingen worden ontwikkeld door onderzoekscentra en door industriële laboratoria. Verschillende nanomaterialen werden reeds commercieel gemaakt. Zo worden bijvoorbeeld nanodeeltjes titaniumdioxide verwerkt als UV-absorbers in zonnebrandcrèmes. Andere veelbelovende toepassingen die kunnen voortspruiten uit de nanotechnologie zijn bv. implantaten, zelfreinigende kledij en vensters en computerchips.

Gezondheidsrisico’s

Momenteel is het nog niet mogelijk uit te maken vanaf wanneer er een overmatig gezondheidsrisico bestaat ten gevolge van blootstellingen aan nanodeeltjes. Naast de dosis en de afmetingen van de deeltjes blijft de elementaire samenstelling een cruciale rol spelen. Bijkomend onderzoek is nodig om de risico’s van nanodeeltjes in kaart te brengen en in te perken. De klassieke methoden om stoffen in te delen op basis van hun gevaarlijke eigenschappen laten immers nog niet toe om nanodeeltjes al dan niet als gevaarlijk te beoordelen.

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg levert via het Laboratorium voor Industriële Toxicologie (LIT) een bijdrage tot het onderzoek naar de gezondheidsrisico’s voor de mens bij blootstelling aan nanodeeltjes.

Nanodeeltjes op de werkvloer

Werknemers zijn de eerste groep van blootgestelden aan de nieuw geproduceerde nanodeeltjes. Er bestaat nog geen methode om het beroepsgerelateerde risico en de blootstelling aan nanodeeltjes eenduidig te meten. Er worden wel reeds verschillende types metingen en analysen uitgevoerd die antwoorden kunnen bieden op bepaalde vragen i.v.m. de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan nanodeeltjes.
Het voorzorgsprincipe in acht nemend dienen reeds maatregelen ter bescherming van de werknemer te worden getroffen. Enkele organisaties stelden reeds richtlijnen op over het omgaan met nanomaterialen op de werkvloer.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie over nanodeeltjes, de gezondheidsrisico’s en richtlijnen over de omgang met nanodeeltjes onder het thema Welzijn op het werk, Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia, Nanodeeltjes

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens