NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Pleegzorgverlof

Voorstelling

Het pleegzorgverlof biedt de pleeggezinnen de mogelijkheid gebruik te maken van zes verlofdagen omwille van een aantal verplichtingen die specifiek met de pleegzorgsituatie te maken hebben. Het gaat met name om de volgende specifieke gebeurtenissen:

  • het bijwonen van zittingen bij de gerechtelijke of administratieve autoriteiten die bevoegd zijn voor het pleeggezin,
  • het hebben van contacten met de natuurlijke ouders of met andere personen die belangrijk zijn voor het pleegkind of de pleeggast,
  • het hebben van contacten met de dienst voor pleegzorg.

Het pleegzorgverlof vormt een recht voor iedere werknemer die officieel als pleegouder is aangesteld:

  • door de rechtbank,
  • door een erkende dienst voor pleegzorg,
  • door de diensten van l’Aide à la Jeunesse of door het Comité Bijzondere Jeugdbijstand.

De duur van het pleegzorgverlof is bepaald op maximaal 6 dagen per kalenderjaar. Indien het pleeggezin bestaat uit twee ouders, die gezamenlijk als pleegouder zijn aangesteld en beiden werknemer zijn, dienen de 6 dagen pleegzorgverlof onder hen te worden verdeeld.

Tijdens de schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens pleegzorg heeft de werknemer recht op uitkeringen ten laste van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA).

Meer informatie op deze site

Bij Pleegzorgverlof onder het thema Verloven vindt u meer informatie.

Bijkomende inlichtingen

  • Over het pleegzorgverlof bij de regionale directie van het Toezicht op de Sociale Wetten die bevoegd is voor de werkgever;
  • Over de uitkeringen voor het pleegzorgverlof: bij de RVA.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens