NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Optische straling

Voorstelling

De term “optische straling” straling omvat infrarode straling, zichtbare straling en ultraviolette straling, zowel onder de vorm van niet-coherente straling als van laserstraling.  Dergelijke straling veroorzaakt schade aan ogen en huid, zowel op korte (bijvoorbeeld verbranding) als op lange (bijvoorbeeld huidkanker) termijn. 

De werkgever dient de risico's voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers, die het gevolg zijn van de blootstelling aan kunstmatige optische straling tijdens het werk, te evalueren en de nodige preventiemaatregelen te nemen. De werkgever moet daarom onder meer aandacht besteden aan het niveau, de aard en de duur van de blootstelling, de grenswaarden voor de blootstelling, de werknemers die tot bijzonder gevoelige risicogroepen behoren, de wisselwerking tussen optische straling en fotosensibiliserende chemicaliën en relevante informatie verkregen uit gezondheidstoezicht.
Werknemers die aan de risico’s van kunstmatige optische straling blootgesteld worden, moeten de nodige voorlichting en opleiding ontvangen en onderworpen worden aan een passend gezondheidstoezicht.

Deze specifieke wetgeving is enkel van toepassing op kunstmatige stralingsbronnen en niet op zonlicht. Werknemers zijn wel beschermd tegen natuurlijke stralingsbronnen op basis van de welzijnswet.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie over de optische straling onder het thema Welzijn op het werk.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens