NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Discriminatie – Strijd tegen de discriminatie

Voorstelling

Discriminatie komt nog steeds voor in de samenleving en op de werkvloer. Gelijke rechten zijn een basisprincipe en vormen het doel van de anti-discriminatiewetten. Er is sprake van discriminatie als het verschil in behandeling van verschillende personen niet objectief en redelijk te rechtvaardigen is en gebaseerd wordt op geslacht, ras, kleur, afkomst, nationaliteit, etnische afkomst, seksuele geaardheid, een handicap, religieuze of politieke overtuiging, gezondheid, enz.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte discriminatie. Indien er voor een verschil in behandeling geen objectieve en redelijke rechtvaardiging kan worden gegeven, spreekt men van directe discriminatie. De indirecte vorm manifesteert zich wanneer een ogenschijnlijk neutraal verschil in behandeling identieke gevolgen heeft als een directe discriminatie. Het aanzetten tot discriminatie wordt ook beschouwd als discriminatie.

Het is verboden om iemand te discrimineren in het kader van de arbeidsbetrekkingen. Deze regel slaat zowel op de openbare als op de particuliere sector. De wet geldt van bij de aanwerving en de selectie tot de loonvoorwaarden, promotie en ontslag. Een werkgever kan een verschil in behandeling alleen rechtvaardigen als het om een wezenlijke en bepaalde beroepsvereiste gaat die bepaald wordt door de aard van de activiteit of van de voorwaarden van de uitoefening ervan.

In de strijd tegen discriminatie zijn gelijke rechten het basisbeginsel en het doel voor de regelgeving. Diversiteit is een beleidsinstrument en dus een middel om dit te bereiken.

Meer informatie op deze site

Onder het thema Non-discriminatie en diversiteit vindt u meer informatie over discriminatie en de verschillende vormen waaronder ze voorkomt.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens