NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Label Gelijkheid Diversiteit

Voorstelling

Het Label Gelijkheid Diversiteit wordt uitgereikt aan ondernemingen die diversiteit een plaats geven in hun economische, sociale en commerciële strategieën.  Management-, verbeter- en auditconcepten worden verenigd in een proces waarbij het uiteindelijke doel het creëren van een culturele mentaliteitsverandering en het terugdringen van vooroordelen en stereotypen op de werkvloer is. Er moet gestreefd worden naar duurzame ontwikkeling.

Er moet aan vier vereisten worden voldaan om het label te verwerven. Eerst moet de wetgeving inzake gelijke kansen en niet-discriminatie moet worden nageleefd. Ten tweede dient er een diversiteitsbeleid te worden uitgevoerd en uitgewerkt. Dit houdt het scheppen van een diversiteitsvriendelijke bedrijfscultuur en het organiseren van een diversiteitsvriendelijk personeelsmanagement in. Een derde vereiste is de participatie van de eigen werknemers bij het proces van analyse en planning bij het diversiteitsbeleid. Tenslotte moet er een proces van continue verbetering worden gevolgd. Na afloop van de procedure zou de organistatie een positieve uitkomst moeten hebben tegenover de beginsituatie.

Dit label werkt het opstarten van een project in de hand. Er wordt een inspanning van de organisaties gevraagd die reëel maar ook haalbaar moet zijn. Wanneer een onderneming dit label aanvraagt, verbindt die zich ertoe diversiteit te beheren aan de hand van: een analyse van de situatie op vlak van diversiteit, opzetten en plannen van het diversiteitsbeleid, opvolgen en evalueren van de resultaten. Zodra het bedrijf het label heeft verkregen kan het profiteren van de communicatiecampagnes van de overheid en kan het gebruik maken van de informatiemiddelen die hiervoor werden ontwikkeld.

Meer info op deze site

U vindt meer informatie over de over de principes, de gebruiksaanwijzing, de uitreiking van het Label Gelijkheid Diversiteit bij het thema Non-discriminatie en Diversiteit.

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites